Pričvrščivaći za niža opterećenja

 

601 01 O

Višenamjenski tipl bez ruba od sivog najlona

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

650 00 O

Univerzalni polipropilenski tipl - deformira se u čvor ukoliko ne nailazi na otpor

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

660 00 O

Univerzalni najlonski tipl XP Pro veće sile izvlačenje - profesionalna namjena

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

604 00 O

Produženi tipl s dvostrukim antirotacijskim krilcima - od sivog najlona

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

655 02 O

Samourezni najlonski tipl za gips ploče. Postavlja se pomoću nastavka za bušilicu izravno u podlogu; za vijke 3,5 - 4,5

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

750 04 O

Samourezno sidro od legure "zamak" s iver vijkom cilindrične glave 4,5x35

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

626 01 O

Sidro od sivog najlona za podloge niske gustoće - prihvaća vijke svih vrsta navoja

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

499 01 O

Alat za postavljanje sidra 626 01 O

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

750 01 O

Metalno sidro s metričkim vijkom za pričvršćivanje na tankim podlogama

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

499 00 O

Alat za postavljanje sidra 750 01 O

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

632 00 O

Sidro dvostruke ekspanzije od sivog najlona s povratnom maticom za vijke s metričkim navojem M8 i M10

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

600 02 G

Poniklani vijak i tipl s rubom od sivog najlona

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

600 23 G

Poniklani vijak i tipl bez ruba od sivog najlona

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

660 02 O

Univerzalni najlonski tipl XP Pro s posebnim vijkom čiji navoj ne oštećuje stjenku tipla, torx

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

603 03 D

Produženi najlonski tipl za postavljanje okvira i ostale namjene s vijkom križne glave

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

641 02 D

Produženi najlon tipl za postavljanje okvira s vijkom i 4 para antirotacijskih krilaca

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

621 00 D

Najlonski tipl s velikim vanjskim rubom i vijkom za brza postavljanja udarcem

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

622 00 D

Najlonski tipl s upuštenim rubom i vijkom za brza postavljanja udarcem

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

627 00 D

Najlonski tipl s cilindričnim rubom i vijkom za brza postavljanja udarcem

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

777 00 O

Tipl od legure "Zamak" s čavlom za brza postavljanja - za podloge blizu izvora topline

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

600 14 B

Najlonski tipl s kosom kukom

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

600 15 B

Najlonski tipl s L kukom

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

600 16 B

Najlonski tipl s kukom

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

600 17 B

Najlonski tipl s alkom

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

600 25 H

Najlonski tipl s L kukom iz mesinga

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

624 00 B

Najlonsko sidro za tanke podloge s vijkom

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

624 01 B

Najlonsko sidro za tanke podloge s kosom kukom

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

624 02 B

Najlonsko sidro za tanke podloge s L kukom

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

624 03 B

Najlonsko sidro za tanke podloge s kukom

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

624 04 B

Najlonsko sidro za tanke podloge s alkom

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

623 00 B

Najlonsko sidro s vijkom
9x45

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

623 01 B

Najlonsko sidro s kosom kukom
9x45

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

623 02 B

Najlonsko sidro s L kukom
9x45

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

623 03 B

Najlonsko sidro s kukom
9x45

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

623 04 B

Najlonsko sidro s alkom
9x45

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

607 00 D

Najlonsko sidro s metalnim konusom s kukom i plastičnom podloškom
9x40 i 12x46

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

608 00 D

Najlonsko sidro s metalnim konusom s alkom i plastičnom podloškom
9x40 i 12x46

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

609 00 D

Najlonsko sidro s metalnim konusom s kosom kukom i plastičnom podloškom
9x40 i 12x46

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

609 06 D

Produženo najlonsko sidro s metalnim konusom s kosom kukom i metalnom podloškom
9x40 i 12x46

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

611 03 D

Najlonsko sidro s metalnim konusom s metrickim vijkom i metalnom podloškom
9x40 i 12x46

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

613 01 _

Najlonsko sidro s metalnim konusom i gumicom - niski graničnik
9x40

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

613 0_ _

Najlonsko sidro s metalnim konusom i gumicom - visoki graničnik
9x40

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

756 00 B

Metalno sidro s kosom kukom
8x40

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

757 00 B

Metalno sidro s alkom
8x40

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

758 00 B

Metalno sidro s kukom
8x40

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

850 00 B

Pocinčana L kuka

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

852 00 B

Pocinčana kuka

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

853 00 B

Pocinčani očni vijak

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

355 __ _

Plastična ukrasna kapica za šesterokutnu i križnu glavu ili samoljepiva

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

760 10 B

Hvataljka za stropove i tanke stjenke s vijkom M4 i M5
4x75 do 5x120

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

761 10 B

Hvataljka za stropove i tanke stjenke s navojnom šipkom M4, M5 i M6
4x80 do 6x95

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

762 10 B

Hvataljka za stropove i tanke stjenke s kukom
4x70 do 6x75

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

763 10 B

Hvataljka za stropove i tanke stjenke s alkom
4x70 i 5x70

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

761 15 B

Hvataljka za stropove i tanke stjenke s navojnom šipkom M6
6x95

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

762 15 B

Hvataljka za stropove i tanke stjenke s kukom M6
6x75

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

606 02 D

Najlonsko sidro za vrata i prozore
8x100 do 10x165

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

772 02 B

Metalno sidro za vrata i prozore
10x72 do 10x182

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

194 18 D

Vijak za okvire i druge namjene, koji se uvrće neposredno u provrt u betonu tzv. "turbo vijak" - cilindrične glave
7,5x60 do 180

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

194 19 D

Vijak namjene kao i prethodni ali upuštene glave
7,5x60 do 180

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

631 01 D

Vijak za posebne namjene - sigurnosne rešetke ... s najlonskim SIDROM
12X70

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

201 50 D

Vijak za posebne namjene - sigurnosne rešetke ... za spajanje metal / metal inox A2 i žuto cinnčani
M8x12 do 50

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

628 0_ D

Nevidljivi nosač polica - šesterokutna čelična šipka i dvostruko ekspanziono najlonsko sidro 12 i 14
upotrebna duljina šipke 80 do 170

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok